Termeni și Condiții

Termeni și condiții utilizarea serviciilor de web hosting Web365.ro. Zenith Technology este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website.
Termeni și Condiții

1. Introducere Termeni și Condiții Web365.ro

Utilizarea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului „Web365.ro” va identifica compania Zenith Technology S.R.L. cu sediul în București, Strada Ciocarliei nr. 12, Sector 2, în calitate de furnizor de servicii.
Serviciile oferite de Web365.ro sunt îndreptate spre persoane fizice, juridice, instituții legale ş.a.m.d care au capacitatea legală de a face parte dintr-o colaborare contractuală.
Termeni și condiții adiționali chiar dacă cunoscuți nu fac parte din prezentul document decât în cazul în care aceştia sunt introduse în mod expres și de comun acord recunoscute.

Web365.ro este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nici o formă şi prin nici o modalitate.

Web365.ro își rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul încălcării dispozițiilor de mai jos sau în lipsa unui răspuns acordat în timp rezonabil privind aceste încălcări.
De asemenea Web365.ro își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile clientului conform cu Politica de Confidențialitate pentru satisfacerea oricăror cerințe legale. În cazul în care această dezvăluire nu trebuie să rămână confidențială clientul va fi anunțat în această privință.

Web365.ro își rezervă dreptul de a şterge orice cont cu un preaviz de 15 zile.
Orice termen neprezentat în acest document este deschis interpretării şi schimbării de către Web365.ro fără vreo notificare în prealabil.

2. Contractarea Serviciilor

Acceptarea în prealabil a acestor Termeni și Condiții este necesară pentru orice demers privind achiziționarea serviciilor oferite de Web365.ro.
În momentul efectuării unei comenzi clientul își asumă inițierea unei colaborări contractuale cu Web365.ro. Vom confirma instant această inițiere dar această confirmare nu reprezintă o obligație pentru client sau Web365.ro de a continua cu activarea comenzii.
Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui client pe durata unei zile lucrătoare după examinarea autenticității și a nivelului de încredere prezentat de client respectiv comandă.

3. Aplicabilitate

Prezentele dispoziţii cuprinse în Termeni şi Condiţii se aplică tuturor cliențiilor Web365.ro, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub aceşti Termeni și Condiții, aceștia aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și Web365.ro.
Legea sub care operează acești termeni și condiții este cea validă în momentul inițierii colaborării.
Serviciile oferite de Web365.ro în cadrul contractului Termeni şi Condiţii sunt cele disponibile pe website-ul Web365.ro.

4. Financiar

Prețurile curente și valide sunt disponibile website-ul Web365.ro. În funcție de serviciul ales, perioada de facturare poate varia. Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforme emise de către Web365.ro.
Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate. Indiferent de moneda folosită pentru afișarea tarifelor, facturile și plățile vor fi procesate în RON la cursul BNR din data facturării conform legislației în vigoare.

Facturile sunt trimise în format electronic pe e-mail ca ataşamente și pot fi descărcate oricând din contul de client. La cerere se pot trimite şi cu semnătura personalului autorizat pe acestea. În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.

4.1 Amânare/Suspendare/Reactivare

Serviciile de găzduire oferite de Web365.ro sunt active implicit 15 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă. Serviciile pe care Web365.ro le achizitionează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proformă.
Clienții pot solicita oricând o amânare de plată privind serviciile de găzduire Web365.ro.

Conturile cliențiilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 15 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă vor fi suspendate automat în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări. Dovezile de plată vor avea ca rezultat doar activarea/reactivarea serviciilor comandate/deținute, factura fiscală fiind însă emisă doar în momentul în care suma achitată va fi vizibilă în unul din conturile bancare Web365.ro.
Web365.ro își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile doar după plata integrală a tututor sumelor datorate de către client.

4.2 Neplata Serviciilor

Web365.ro își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă. În cazul în care se depășesc 90 de zile de neplată contul împreună cu toate datele existente pe acesta va fi şters în mod automat de pe server.

Upgrade/Downgrade

Clientul are posibilitatea de a face oricând upgrade sau downgrade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru downgrade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să consultați echipa Web365.ro în legătură cu nevoile dumneavoastră.
Operațiunea de downgrade este permisă doar o dată pe o perioadă de 30 de zile în cazul în care procesul implică migrarea respectiv reconfigurarea pachetului de găzduire.

4.3 Returnarea baniilor

Clientul are oricând dreptul să solicite restituirea baniilor pentru serviciile achitate către Web365.ro, returnarea acestora însă se va face în următoarele condiții:
• dacă solicitarea e făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui întreaga sumă
• dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută pentru domeniul în cauză clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate
• dacă solicitarea a mai fost făcută de clientul în cauză acestuia i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate

În cazul în care clientul beneficiază de o ofertă care include servicii gratuite (ex. domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.
Nu se vor returna sumele achitate pentru servicii a căror achiziție este intermediată de către Web365.ro în cazul furnizării sau rezervării acestor servicii de către Web365.ro. Serviciile care se încadrează în această categorie includ dar nu sunt limitate la : înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl,etc.

4.4 Promoții Web365.ro

În cazul ofertelor cu produse / servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe echipamentele și rețeaua Web365.ro. În cazul transferului serviciilor spre alți furnizori/registrari clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii. Web365.ro își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.

În ceea ce privește serviciile oferite gratuit, de regulă această gratuitate se aplică doar pentru primul an de utilizare urmând ca în al doilea an să se achite contravaloarea serviciului în cazul în care se dorește prelungirea acestuia. Web365.ro poate excepta de la această regulă orice servicii crede de cuviință pentru o perioadă nedefinită.

Facturile fiscale vor fi emise doar după apariția sumelor achitate în conturile Web365.ro.
Facturile fiscale vor fi emise pe durata programului de lucru a departamentului comercial cu excepția sărbătorilor și a zilelor libere legale.

În cazul încălcării termeniilor și condițiilor prezentați, Web365.ro își rezervă dreptul de a bloca restituirea sumelor către client.

5. Domenii

În ceea ce privește relația din punct de vedere al înregistrării/reînnoirii numelor de domenii, responsabilitatea noastră este limitată la furnizarea serviciului de achiziție/reînnoire a numelui de domeniu.
Web365.ro nu poate și nu va verifica aspectul legalității înregistrării numelui de domeniu, singura verificare efectuată de către Web365.ro fiind cea de disponibilitate a domeniului pentru înregistrare.
Verificarea numelui de domeniu ales pentru înregistrare în ceea ce privește încălcarea anumitor legi precum și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți este responsabilitatea clientului.

Alocarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul Web365.ro, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către noi.
Web365.ro nu își asumă răspunderea și nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reinnoirii domeniilor.

Recomandăm ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.
În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, Web365.ro nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.

Web365.ro nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului.
Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza „primul venit – primul servit”.

Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă imunitate în cazul obiecțiilor privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea acelui nume de domeniu.
În cazul unei dispute asupra unui nume de domeniu, Web365.ro va pune părțile în legătură directă pentru rezolvarea situației pe cale amiabilă. Dacă cele două părți nu ajung la un consens disputa poate fi rezolvată prin apelarea la o instanță judecătorească.

6. Răspunderea Civilă

Web365.ro nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Web365.ro își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe din partea echipei Web365.ro. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la Web365.ro și care ar putea fi achitat de Web365.ro, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.

Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate Web365.ro în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

7. Integritatea Datelor

În cazul conturilor de găzduire Shared și a Serverelor administrate de noi, suntem responsabili de securitatea serverului dar nu și a aplicațiilor instalate de către client.
Web365.ro nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea acestora. Răspunderea în această privință revine administratorului, respectiv dezvoltatorului aplicației.
Web365.ro nu își asumă răspunderea pentru protecția dispozitivelor electronice personale folosite pentru accesul conturilor/serviciilor contractate. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că atât aplicațiile instalate/utilizate pe conturile de găzduire cât și propriile dispozitive sunt actualizate și securizate.

Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.
Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă acesta află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, trebuie să le reseteze de îndată.

Descrierea condițiilor în care se efectuează și păstrează backup-ul este disponibilă la adresa backup Web365.ro .
Nu oferim nici o garanție pentru integritatea copiilor de siguranță și singurul responsabil de existența unei copii de siguranță a datelor este deținatorul datelor respective.

8. Asistenta Tehnica

Fiecare client Web365.ro, indiferent de serviciul contractat va beneficia de suport prin metodele și in intervalul orar prezentat pe pagina de contact . Timpul de răspuns poate varia în funcție de complexitatea problemei și de nivelul de solicitări de suport deschise la un moment dat. Web365.ro încearcă să ofere un timp de răspuns cât mai scurt pentru solicitările transmise prin email dar uneori această perioadă poate crește.
Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de suport, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.

8.1 Migrarea Datelor

Migrarea respectiv transferul datelor de la alt furnizor pe perverele Web365.ro este o operațiune care nu implică vreun cost și este asigurata de echipa Web365.ro. În situația în care această operațiune trebuie reluată/repetată ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni efectuate/neefectuate din partea clientului în ciuda indicațiilor recepționate, Web365.ro își rezervă dreptul de a refuza sau taxa operațiunea ulterioară de transfer.

Suportul oferit de membrii echipei tehnice Web365.ro este restrâns la funcționarea serviciilor oferite.
Suportul privind:
• instalarea și configurarea diferitelor aplicații
• instalarea și configurarea diferitelor dispozitive
• actualizarea diferitelor aplicații
• optimizarea respectiv securizarea diferitelor aplicații

Nu intră în cadrul de responsabilitate direct al Web365.ro decât în cazul în care este specificat în mod expres. Suportul oferit în aceste privințe va fi acordat în limita timpului disponibil și al cunoștințelor, respectiv experienței deținute atât în domeniul respectiv cât și în ceea ce privește aplicația/dispozitivul prezentat.

Clienții care își asumă răspunderea administrării pentru serverele VPS nu vor beneficia de suport privind administrarea acestuia.

Instalarea de software sau librării adiționale în mediile partajate, respectiv pe VPS, va fi facută doar după o analiză detaliată a modificărilor și riscurilor pe care aceste adăugări le reprezintă. Web365.ro își rezervă dreptul de a refuza instalarea de noi aplicații, librării etc.
La nivel de server partajat, Web365.ro își rezervă dreptul de a nu implementa modificări care ar afecta toți clienții, asta include dar nu este limitat la serviciile care rulează pe server (Web,FTP,Mail,Baze de date). În cazul în care anumite solicitări vor putea fi însă implementate pe VPS, clientului i se va recomanda trecerea spre acel serviciu.

Web365.ro își rezervă dreptul de a întrerupe suportul oferit în relația cu un client în cazuri excepționale, cum ar fi :
• abuz de cerințe de administrare software
• limbaj și comportament indecent de orice natură la adresa membrilor echipei Web365.ro.

9. Reguli Conturi Reseller

Clientul are dreptul la propriile relații contractuale bazate pe prezența online furnizată de Web365.ro. În acest caz clientul rămâne din punctul nostru de vedere principalul partener contractual. Clientul este obligat să transmită mai departe termenii și condițiile prevăzute în acest document, tututor terțelor părți cu care are de-a face și să se asigure că aceștia înțeleg, acceptă și se conformează cu acestea.

În cazul schimbărilor care trebuie făcute clienților reseller-ului, acesta este obligat să coopereze. La cerere, acesta trebuie să ne furnizeze datele de contact ale clienților săi.
Web365.ro își rezervă dreptul să solicite în mod direct confirmarea scrisă pentru orice modificări care trebuie efectuate asupra clienților reseller-ului.

Reseller-ul este responsabil pentru orice încălcare a termenilor și condițiilor efectuate de proprii clienți. Aceasta include și răspunderea financiară pentru orice daune cauzate ca rezultat al acestor încălcări.
Reseller-ul acceptă să absolve Web365.ro de toate revendicările care pot surveni de la terțe părți și alți parteneri contractuali ai acestuia.

10. Termeni şi Condiţii Politica de Conținut

Serviciile oferite de Web365.ro vă dau libertatea de a încărca, desfășura și exploata aplicații atât pentru uz privat cât și pentru uz comercial.
Folosirea diverselor aplicații prin intermediul serviciilor Web365.ro se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.

Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități. Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.
Echipamentele și rețeaua Web365.ro pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct ori indirect pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Sub nici o formă şi în nici o circumstanţă serviciile oferite de Web365.ro nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele.
• materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane
• nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare
• pornografie infantilă
• amenințări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase
• orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
• text sau materiale de natură violentă
• conținut defăimător,insultător,denigrator sau calomnios
• conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu
• conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos
• conținut care invadează intimitatea unei terțe părți sau încalcă drepturile legale ale acestuia
• conținut vulgar, obscen, indecent sau ilegal
• viruși, cai troieni sau altele similare
• software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare

Clientul se obligă să răspundă solicitărilor Web365.ro cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința conținutul site-ului în termen de 24 de ore de la primirea pe e-mail a notificării.
Web365.ro nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți.
Web365.ro își rezervă dreptul de a înlătura sau modifica la discreție orice conținut al clientului care este determinat că încalcă acești termeni și condiții cu o notificare în prealabil.
Web365.ro își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.

În cazul în care clientul colectează/procesează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

11. Politica de Utilizare

Această politică este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.
Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul clientului.
Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziţie de către Web365.ro este strâns legată de buna funcţionare a echipamentelor și a reţelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizărTrimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua Web365.ro va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.ii facilităţilor de hosting.

Nu permitem utilizarea programelor care rulează încontinuu în background.
Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 10 minute.
Nu permitem utilizarea scripturilor CGI.

Următoarele activităţi sunt interzise:
• folosirea serviciilor Web365.ro în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service
• utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boţi IRC Egg Drops, trackere torrent, ș.a, top site-uri, jocuri online (excepție cele flash)
• colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale
• accesul neautorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului
• orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului
• falsificarea pachetelor TCP-IP
• pentru a încărca fișiere virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți
• pentru a restricționa sau împiedica orice alt utilizator de a folosi serviciile Web365.ro
• pentru a recolta sau colecta informații sau adrese de mail ale terțelor părți fără consimțământul acestora

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați.
Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

Web365.ro își rezervă dreptul de a acţiona rapid în vederea eliminării, blocării sau resetării accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informaţie care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentului respectiv a rețelei Web365.ro sau poate vătăma drepturile unui terţ.
Serviciul de e-Mail

În vederea bunei funcționări a schimbului de mesaje electronice următoarele dispoziții trebuie luate în vedere de către client.
Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

11.1 Liste de mail / Newsletter

Pot fi operate liste email în condițiile în care persoanele își acordă consimțământul expres în această privință, consimțământ care trebuie înregistrat de operatorul listei și păstrat pe toată durata de viață a listei de mail.
Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server, această acțiune având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de client și prin urmare avem câteva recomandări în această privință:
• trimiterea să se facă dimineața devreme (până în ora 09:00) sau seara după ora 22:00
• trimiterea să fie limitată la câteva zeci de mail-uri / minut

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la :
• aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului de mail
• blacklistarea IP-ului de pe care este efectuată trimiterea în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor care găzduiesc aplicaţii pe serverul în cauză
• ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc
• delay mare în transmiterea de email-uri
• livrarea către alte servere de email poate deveni imposibilă
• afectarea tuturor clienţilor conectaţi la reţea datorită funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

Web365.ro nu limitează numărul de mail-uri care pot fi trimise pe oră dar monitorizează traficul SMTP și își rezervă dreptul de a interveni inclusiv prin ștergerea mesajelor trimise și contactarea clientului în cazul în care considerăm că o anumită trimitere nu se încadrează ca volum în pachetul de servicii achiziționat respectiv dăunează funcționării serverului.
Limita unui atașament este de 30MB.
Numărul maxim de recipienți al unui mesaj este de 20.

Nu recomandăm / permitem trimiteri cu un număr mai mare de abonați CC/BCC deoarece în cazul în care o singură adresă din cele destinatare este greșită/nefuncțională întreg mesajul va rămâne blocat pe server.
În vederea preîntâmpinării oricăror efecte negative în privința funcționării serviciilor, Web365.ro îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

11.2 Politica Anti Spam

Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua Web365.ro va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.

Web365.ro nu permite utilizarea serviciilor sale în mod direct sau indirect pentru trimiterea, transmiterea, manipularea sau livrarea mesajelor email:
• nesolicitate (spam) cu încălcarea oricărei legi existente în această privință
• către adrese de mail obținute prin metode de recoltare
• către adrese care sunt incomplete sau inexacte
• care nu se supun celor mai bune practici din industrie
• către liste cumpărate, închiriate sau împrumutate
• către liste care vor genera un număr ridicat de plângeri SPAM
• către adrese care vor duce la listarea IP-ului în blacklist-uri
• care folosesc sau conțin header-e falsificate
• care folosesc sau conțin nume de domenii inexistente
• care ascund sau încearcă să complice aflarea punctului de origine al transmisiei
• care folosesc alte metode de adresare înșelătoare
• care folosesc numele de domeniu al unui terțe părți fără consimțământul lor
• trimise prin serverul unui terțe părți fără consimțământul lor
• care conțin informații false sau derutante

Clientul se obligă să raspundă solicitărilor Web365.ro cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința activității acestuia în termen de 48 de ore de la trimiterea notificării.
Web365.ro își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.

Web365.ro nu poate garanta livrarea mesajelor email trimise de pe echipamentele respectiv rețeaua Web365.ro în Inbox-ul destinatarilor.

12. Utilizarea Resurselor

Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.
Web365.ro își rezervă dreptul de a contacta clientul în vederea unui upgrade al pachetului deținut sau cu sugestii de îmbunătațire a performanței dacă unul dintre sau toate resursele contului de găzduire deținut sunt deseori utilizate la capacitatea lor maximă.

Serviciile Web365.ro nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing. Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor noastre ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.)

Web365.ro își rezervă dreptul de a suspenda fără o notificare în prealabil aplicațiile sau conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverului.

13. Valabilitate

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată și poate fi modificat făra o notificarea prealabilă.

Zenith Technology Registru Com./An: J40/2160/2009 – CUI: RO25139960
Tel. 0727 299 999
Plati online securizate
© Copyright 2009 – 2023 | Zenith Technology